Greece and the islands- אתר יוון והאיים
Greece and the islands- אתר יוון והאיים

שימו לב! המסלול המודולרי [כתוב בצהוב] מיועד למי שרכש גישה עם קוד סודי למסלול הטיול המודולרי, הערכים מתחת למסלול המודולרי [לא בצהוב] הם חלק מהמסלול המודולרי, תוכלו להכנס אליהם ולהדפיס אותם ולקחת אותם עמכם לטיול, יש בהם הוראות ומידע ממוקד נוסף שעוזר לנוסעים ביוון עם המסלול המודולרי. לקוחות הייעוץ עם זמיר סיון [  וייעוץ 1250 ]  אם לא קיבלתם הוראה ישירה מזמיר סיון יועץ הטיולים להתתמש במסלול המודולרי, התעלמו ממנו והצמדו למסלול שהורכב לכם במהלך הייעוץ, לגבי הערכים בשאר הדף, השתמשו בהם והדפיסו את אלה הרלוונטים למסלול שלהם, הם יעזרו לכם מאד במהלך המסלול והם חלק מהליך הייעוץ שלנו, שימו לב את אתם נוחתים בסלוניקי וחוזרים מסלוניקי, באחד הערכים בעמוד מאובטח זה כתוב מסלול טיול לצפון יוון ההררית מסלוניקי, השתמשו במסלול זה.

מסלול מודולרי לטיול ביוון
עמוד זה מיועד רק למי שרכש את ערכת הטיול ליוון של אתר איי יוון הישראלי או למי שהגיע לייעוץ ובניית מסלול טיול ביוון עם זמיר סיון [ יועץ הטיולים ביוון של אתר איי יוון ו hellas ] בעמוד זה תמצאו אינפורמציה ממוקדת על כל היעדים בהם תבקרו במהלך הטיול שלכם ביוון, ניתן גם kבצע הדפסה של המידע [כל עמוד בנפרד] ולקחת אותו עמכם למסלול הטיול שלכם ביוון, בעמוד זה הושקעו מאות שעות עבודה ולמעלה משנתיים של מחקר, יש ללחוץ על נקודת היעד בתפריט העליון לקבל כל המידע על היעד במסלול שלכם ולבצע הדפסה בנוסף ראו קישורים ישירים להזמנה של מלונות לאורך המסלול. אין להעתיק או לשכפל או להעביר לצד שלישי את המידע בעמוד זה, העובר על החוק צפוי לעונשים הקבועים בחוק בדבר הפרת זכויות יוצרים.

Powered by Israel-Greece.com & Clickgo.co.il