האתר המקצועי בישראל ליעוץ, תכנון והזמנה של חופשה או טיול ביוון
Greece and the islands- אתר יוון והאיים

תנאים לשתתפות בטיול

תנאים להשתתפות בטיול

תנאים כלליים להשתתפות בטיולי "אתר איי יוון"

מלבד הפעלת פורטל התיירות הגדול בישראל בנושא יוון, אתר יוון והאיים גם מפיקים טיולי בוטיק איכותיים לקבוצות קטנות ביוון, עם רכבים שלנו, מדריכים שלנו וכן שורה של שרותים ומסלול טיול שאנו הרכבנו ויצרנו במיוחד עבור קבוצות בוטיק קטנות, עם זאת טרם הרשמה לטיול בוטיק עם צוות ההדרכה של אתר יוון והאיים להלן תנאים כלכליים להשתתפות בטיולים שלנו ביוון, טרם יתצירת קשר איתו לתאום מועד לטיול ביוון.

1. תנאי הרשמה והסכמי התקשרות - הרשמת מטיילים לטיול ו/או תשלום מקדמה, השתתפות המטיילים בטיול או בחלקו מבטאים הסכמה מפורשת ומלאה של המטיילים לכל תנאי הטיול המפורטים בעמוד זה בכפוף לעדכונים שיימסרו עד מועד יציאת הטיול. התנאים המופיעים באתר כמו גם העדכונים שיועברו למטיילים עד מועד היציאה לטיול יהוו את הסכם ההתקשרות בין "אתר איי יוון" למטיילים.

2. גודל הקבוצה - קיום הטיול מותנה במספר משתתפים ספציפי אשר יפורסם מראש [לא תקף לטיולי בוטיק פרטיים] בעמוד הטיול ובמידע שיועבר למטיילים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הטיול עד 14 ימים לפני מועד יציאת הטיול וזאת במידה ולא יירשמו לטיול מספר המשתתפים שהוגדרו לטיול. במקרה של ביטול מטעמנו יוחזר באופן מיידי למטיילים התשלום ששילמו עבור הטיול, למעט דמי מקדמה [בהתאם לתנאי הביטול]. "אתר איי יוון" יהיה פטור מלשלם כל פיצוי למטיילים עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

3. מסמכים באחריות המטייל - דרכון בתוקף לחצי שנה לפחות. מסמכים רפואיים [במידת הצורך]. באחריות המטייל להגיע מצויד במסמכים התקינים. כל ביטול/ שינוי/ נזק/הוצאות שינבעו מאי הגעה עם מסמכים לא תקינים יהיה באחריות המטייל בלבד. "אתר איי יוון" לא ישא באחריות על כך ולא יוכל להחזיר גם את התשלום שהתקבל מהמטייל על הטיול ויהיה פטור מלשלם כל פיצוי למטייל עקב ביטול הטיול מסיבה זו.

4. בריאות ועזרה ראשונה - באחריות המטיילים להצטייד ולהביא עימם את התרופות הנחוצות להם כמו גם אישורים רפואיים רלוונטיים הנוגעים לתרופות. בכל טיול היוצא מטעם אתר איי יוון יהיה תיק עזרה ראשונה. הצוות מטעם "אתר איי יוון" מיומן בהגשת עזרה ראשונה בסיסית ותו לא. על הצוות חל איסור מוחלט בטיפול שהינו מעבר להגשת עזרה ראשונה בסיסית, ייעוץ והנחיות רפואיות. בכל מקרה חירום שיצריך טיפול רפואי תתקבל עזרה בסיוע ופינוי במידת הצורך והאפשר מטעם צוות "אתר איי יוון" הישראלי ו/או המקומי. כל עלות הנובעת מכך תשולם על ידי המטייל בלבד. "אתר איי יוון" יהיה פטור מלשלם כל פיצוי למטייל עקב ביטול הטיול מסיבה זו.

5. ביטוחים - באחריות המטיילים בלבד לדאוג לביטוחים רפואיים ולביטוח מטען לפני יציאה לטיול. באם מדובר בטיול אקסטרים על המטיילים לדאוג לביטוח מתאים לאופי הטיול. "אתר איי יוון" אינו אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש, ישיר או עקיף שייגרם למטיילים במהלך הטיול מכל סיבה שהיא לרבות תאונה, גניבה, אובדן כבודה, אובדן מסמכים או הוצאות שהמטיילים הוציאו בגין סיבות אלו. המטיילים מחוייבים לרכוש לעצמם ביטוח מלא לפני מועד היציאה לטיול. באם החברה שילמה עבור מטייל הוצאה כלשהי הקשורה לביטוחים המטייל יחוייב להחזיר הוצאה זו במלואה לחברה.

6. מסלול ומספר ימי הטיול  - ייקבע מראש על ידי "אתר איי יוון" והמטיילים יעודכנו על כך עוד לפני הרשמה לטיול. בטיולי בוטיק פרטיים המסלול ומספר הימים ייקבעו יחד עם הלקוחות ובהתאם לטיול בו הינו מעוניינים. כל הסיורים יבוצעו במלואם אך ייתכן שינוי בסדר הסיורים/ימים בעקבות גורמים שאינם בשליטתנו [פגעי טבע, שביתות, הנחיות רשויות מקומיות, היווצרות סכנה בביצוע המסלול, מצבי חירום וכיו"ב]. במקרה של ביטול חלקי או מלא הנובע מהסיבות המפורטות לעיל הלקוח יזוכה עבור שירותי הקרקע אשר שילם ולא קיבל לאחר קיזוז הוצאות/התחייבויות אשר שולמו על ידי "אתר איי יוון" ולא יתקבל החזר עבורם. בכל מקרה של ביטול חלקי או מלא הנובע מהסיבות המפורטות לעיל אין "אתר איי יוון" יהיה אחראי לכל נזק [ישיר או עקיף] ו/או אי נעימות שתיווצר ויהיה פטור מלשלם כל פיצוי למטיילים על ביטול הטיול.

7. בתי מלון וחדרים - אנו בוחרים בבתי מלון אותנטיים וייחודיים בדרגת תיירות גבוהה לכלל הטיולים שאנו מוציאים. בתי המלון בהם ילונו המטיילים במהלך הטיול נבחרים בקפידה על ידי "אתר איי יוון" ובהסתמך על ניסיון עבר. בשונה מחברות טיולים המוציאות טיולים מאורגנים גדולים איננו גובים מחיר נוסף ליחיד בחדר זוגי ואיננו מצוותים יחיד עם יחיד נוסף בחדר זוגי/טווין. עלות החדרים במלונות המגולמת במחיר הטיול הינה אחידה לכלל המטיילים ויחידים יקבלו חדר יחיד או זוגי בהתאם לזמינות החדרים הקיימת במלון. אין "אתר איי יוון" יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי המטיילים לחדר ו/או למלון. האחריות תהיה מוטלת על המטייל שגרם לנזק ועליו בלבד.

8. סירוב להרשמת מטייל/הפסקת טיול והרחקת מטייל - ל"אתר איי יוון" שמורה הזכות לסרב/לבטל הרשמת מטייל אשר לדעת החברה עשוי להפריע למהלך התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק את עמדתה בנידון. כמו גם להפסיק במהלך טיול את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו או מצבו הרפואי ימנעו את המשכו התקין של הטיול ויהיו עשויים לפגוע במשתתפי הטיול, במדריכי הטיול ובו עצמו. ההחלטה תתקבל על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של מדריכי הטיול. במקרה של הפסקת השתתפות לפי המתואר לעיל לא יוחזר למשתתף התשלום אשר שילם עבור הטיול אלא אם כן החברה תקבל החזר על החלק היחסי של הטיול ו/או שירותי הקרקע שלא נוצלו על ידי המטייל.

9. מקדמות/תנאי תשלום/תנאי ביטול - אין אנו גובים דמי הרשמה ומקדמה יחד אלא רק מקדמה בלבד. גובה המקדמה נקבע בהתאם לכל טיול והמטיילים מקבלים עדכון על כך לפני ההרשמה. מכיוון שאנו מוציאים טיולים למדינה החברה באיחוד האירופאי המטבע אשר יהיה בשימוש לתשלום עבור הטיול יהיה אירו. בזמן תשלום המקדמה יחוייב הלקוח בשקלים לפי שער החליפין היציג ביום תשלום המקדמה ולא לפי שער החליפין התיירותי הגבוה. תשלום המקדמה יבוצע בכרטיס אשראי/מזומן/העברה בנקאית לפי פרטים שיועברו ללקוח לאחר אישור הצטרפותו לטיול. יתרת התשלום תתבצע במזומן לצוות "אתר איי יוון" ביומו הראשון של הטיול לצורך תשלום לספקים/נותני שירותים בחו"ל. במקרה של ביטול הטיול ע"י המטיילים עד 30 יום לפני מועד היציאה לטיול תוחזר המקדמה למטיילים במלואה למעט דמי טיפול בסך 15 אירו. במקרה של ביטול הטיול ע"י המטיילים בטווח זמן הפחות מ-30 יום ממועד היציאה לטיול לא יתבצע החזר מקדמה. החזר מקדמה יבוצע בשקלים בהתאם לסכום אותו שילם הלקוח. הלקוח מחוייב לידע את החברה על ביטול הטיול ומועד הביטול [יום ושעה] ייחשב מרגע הודעת הלקוח על כך.

10. מפגש קבוצתי ומידע למטיילים לפני יציאה לטיול - ניתן לתאם מפגש קבוצתי במשרדנו לפני יציאה לטיול. במפגש יימסרו למטיילים עדכונים נוספים על המסלול ומידע כללי לפני יציאה לטיול. בין אם יתקיים מפגש ובין אם לא המטיילים יקבלו את כל העדכונים הרלוונטיים לפני היציאה לטיול בדואר אלקטרוני או בשיחה טלפונית במידת הצורך. עדכונים אלו יכללו עדכון לגבי מזג האוויר, פירוט המלונות בהם נשהה, שינויים במסלול במידה ויהיו כאלו מסיבות שונות שלא תלויות בנו וכל עדכון חיוני/רלוונטי עבור המטיילים.

11. מחירים/שינוי במחירים - מחיר הטיולים מבוסס על מחירי דלק ומסים הנכונים ליום פרסום הטיול. במידה וישתנו המחירים של גורמים אלו שמורה לחברה הזכות לשינוי מחיר הטיול בהתאם. מחיר הטיול אינו כולל ביטוח נוסעים מכל סוג שהוא, הוצאות בעלות אופי אישי, כניסה לאתרים היסטוריים/ארכיאולוגים [אלא אם כן צויין אחרת בפרסום הטיול], ארוחות נוספות מעבר למה שצויין בפרסום הטיול, תשר לנותני שירותים בחו"ל, תשר למדריכים.

12. תשר [טיפ] - שלא כנהוג בחברות נסיעות גדולות אין אנו כוללים במחיר הטיול תשר עבור נותני השירותים המקומיים [מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים וכו'] כמתחייב בכל טיול וטיול לכן מתן התשר הוא באחריות המטיילים ולשיקול דעתם.

רוח טובה - הטיולים שלנו נבנו על סמך ניסיון רב שנים והיכרות מעמיקה עם יוון ותושביה תוך כדי הקפדה על כל הפרטים, גדולים כקטנים. יחד עם זאת, תקלות עשויות לקרות בשל גורמים שלא תלויים בנו ולעתים בשל התנהגות מטיילים. תקלות אלו יכולות להשפיע על הטיול. אנו מתחייבים מצידנו לעשות את המיטב לשמירה על הצלחת הטיול ובטוחים כי מטיילנו יקבלו זאת ברוח טובה ועם סבלנות ויבינו כי לעתים זה חלק מחוויית הטיול.

לבקשת הצעת מחיר לטיול בוטיק ביוון שלנו או חייגו לזמיר סיון 0507-245890

 


Powered by Israel-Greece.com & Clickgo.co.il