Greece and the islands- אתר יוון והאיים
Greece and the islands- אתר יוון והאיים

רעידות אדמה ביוון [ אתר יוון והאיים ]

תקשורת ועיתונות :
גורמי תקשורת הזקוקים למידע או דיווח בנושא רעידת האדמה ביוון.
ניתן לפנות למוקד אתר יוון והאיים במייל Greece.isl@gmail.com  [ אתר יוון והאיים מפעיל סניפים באתונה, יואנינה, וולוס ]

עדכון אחרון, רעידת אדמה בעוצמה 5.1 באי קרפאטוס

דיווחים בזמן אמת על רעידות אדמה בכל העולם וביוון בפרט ניתן לקבל באתר אינטרנט הבא

צילום מרעידת האדמה לפנות בוקר בכרתים : 31-7-2019
מידע כללי בנושא רעידות אדמה ביוון :
יוון היא אחת המדינות הכי פעילות מבחינת רעידות אדמה באירופה, ביחד עם איטליה היא יושבת על רצף טקטוני שכבר אלפי שנים יוצר רעידות אדמה באיזורים מאד ממוקדים של שתי מדינות אלה, אחת לשנה בממוצע גם מתקיימת ביוון רעידת אדמה גדולה יותר, מכמה עשרות רעידות אדמה קטנות המתקיימות ביוון מדי חודש, חלקן מורגשות פחות וחלקן מורגשות יותר. האיזור הפעיל ביותר מבחינה טקטונית הוא במעמקי הים באיזור האי היווני לפקדה ובאיזור הים שבין האי היווני לפקדה לאי היווני זקינטוס ובינהם האי היווני קפלוניה, שלוש איים אלה גם יושבים על אותו רצף טקטוני של איזורים בדרום ובמרכז איטליה שגם לאחרונה נפגעו אפילו באופן קשה למדי מרעידות אדמה בעוצמה יחסית גבוהה, בלפקדה, זקינטוס, קפלוניה, סאמוס,  והאי איטאקי המקבביל ללפקדה יש כמעט שנה נזקים הנגרמים מעוצמות שונות של רעידות אדמה הפוקדות את איזור זה של יוון עוד איזור בו יש יחסית הרבה רעידות אדמה הוא איזור העיר אתונה, למרות שרעידות הרסניות באתונה מתקיימות רק אחת לכמה מאות שנים.

איזור נוסף פעיל למדי הוא האי היווני כרתים, בעבר הרחוק הסנטוריני [ צפונית לכרתים ] התקיימה אחת מהתפרצויות הגעשיות הגדולות ביותר הידועה לאנושות איזור זה נשאר פעיל במשל אלפי שנים, אם כי לאחרונה יש ריבוי של דיווחים על רעידות אדמה באיזור הים בין סנטוריני לכרתים בעוצמה ממוצעת של 4 magnitude  לרוב רעידות אלה מורגשות גם על הקרקע ברחבי יוון ובעיקר בכרתים אך אינן רעידות אדמה קטלניות או הרסניות. באי לפקדה וקפלוניה לעומת זאת רעידות אדמה בשנת 2015 גרמו לנזקים רבים ואפילו למקטע של מספר חופי ים להמוטט [ למזלם של היוונים 2 רעידות רציפות אלב בעוצמה של  6.5 עד 6.1 magnitude  התקיימו בחודש נובמבר מעט אחרי סיום עונת התיירות ] .


Map by google

בשנת 365 לספירה התקיימה הרעידה החזקה ביותר הידועה ביוון הרעידה הזו התקיימה בדרום האי כרתים וגרמה לחלק הדרום מערבי של האי כרתים להתרומם בגובה של 9 מטרים, גלי צונאמי אדירים החריבו את העיר אלכסנדריה שבמצרים בתנועה חריגה זו של הקרקע והעלאה של גובה פני הים וגם שינתה מהותית את קו החוף של איזור דרום מערב האי כרתים, רעידה נוספת בעוצה דומה התקיימה מאות שנים מאוחר יותר באותו האיזור בדיוק בשנת 1303 לספירה ובאשר להיסטוריה הקרובה, רעידות האדמה החזקות ביותר ביוון בשני עשורים האחרונים מרוכזות כמעט כון למעט בודדות בצפון מערב הפלופונז היווני וכאמור באיזור הים של האיים היונים לפקדה וקפלוניה, וגם באיזור סלוניקי וחלקידיקי, חצי האי בעל שלושת האצבעות במזרח מחוז מקדוניה היווני.

הוראות בטיחות בעת רעידת אדמה ביוון ובכלל :

אם אתם מצויים בתוך מבנה, רצוי לצאת במהירות האפשרית [ ללא בהלה] לאיזור פתוח רחוק מהמבנה.
אם אתם נמצאים בחוף הים להתרחק מחופים בהם יש מצוק מעל החוף לאיזור פתוח יותר ולהרחק מהחוף בכלל.
אם אתם בשטח בתוח התרחקו מעמודי חשמל או תאורה וכן מגשרים.
אם אתם בנסיעה בכביש עיצרו בצד לא לעצור בסמיכות לגשרים, מחךפים או גשרי אבן ישנים [ יש הרבה ביוון ]
אם אתם מצויים מתחת לאדמה מקלט או קומה מינוס, יש לעלות רגלית [ מדרגות] לאיזור פתוח רחוק ממבנה.


Powered by Israel-Greece.com & Clickgo.co.il