Greece and the islands- אתר יוון והאיים
Greece and the islands- אתר יוון והאיים

שימו לב! המסלול המודולרי [מודגש בצהוב] מיועד למי שרכש גישה עם קוד סודי למסלול הטיול לצפון יוון. הערכים מתחת למסלול המודולרי [לא בצהוב] הם הרחבות על המסלול, תוכלו להכנס, להדפיס ולקחת עמכם לטיול. 
לקוחות הייעוץ הפרטי עם זמיר סיון [ייעוץ 1250₪]  התעלמו מהמסלול המודולרי והשתמשו רק במסלול שנשלח אליכם פרטנית, השתמשו רק במידע הנוסף בעמוד זה.
שימו לב את אתם נוחתים בסלוניקי וחוזרים מסלוניקי, באחד הערכים בעמוד זה כתוב מסלול טיול לצפון יוון ההררית מסלוניקי, השתמשו במסלול זה.

מסלול מודולרי לטיול ביוון
עמוד זה מיועד רק למי שרכש את ערכת הטיול ליוון של אתר איי יוון הישראלי או למי שהגיע לייעוץ ובניית מסלול טיול ביוון עם זמיר סיון [ יועץ הטיולים ביוון של אתר איי יוון ו hellas ] בעמוד זה תמצאו אינפורמציה ממוקדת על כל היעדים בהם תבקרו במהלך הטיול שלכם ביוון, ניתן גם kבצע הדפסה של המידע [כל עמוד בנפרד] ולקחת אותו עמכם למסלול הטיול שלכם ביוון, בעמוד זה הושקעו מאות שעות עבודה ולמעלה משנתיים של מחקר, יש ללחוץ על נקודת היעד בתפריט העליון לקבל כל המידע על היעד במסלול שלכם ולבצע הדפסה בנוסף ראו קישורים ישירים להזמנה של מלונות לאורך המסלול. אין להעתיק או לשכפל או להעביר לצד שלישי את המידע בעמוד זה, העובר על החוק צפוי לעונשים הקבועים בחוק בדבר הפרת זכויות יוצרים.

Powered by Israel-Greece.com & Clickgo.co.il